Følg med på
LifeStyleTV
høsten 2006!

 

 
Hjem
Kursinformasjon
TV-pastoren
Kursforfatteren
Studiegruppene
LifeStyleTV
Påmelding
Se plakaten
Nytt kurs
 
 
 
Koden er løst!
     
  

Vi tar en prat med forfatteren av Babylonkodens studiemateriell:

- Vi får være med å fullføre fortellingen

Harald Giesebrecht har skrevet manuskriptet til studiemateriellet som brukes i forbindelse med Babylonkoden. Han legger vekt på at boken griper fatt i ’den store fortellingen’ som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen.

- Bibelen begynner jo med en storslagen historie der Gud skaper jorden, dyrene og menneskene. Men det varer ikke lenge før alt går galt og Gud må lage en plan om å redde menneskene, sier han. Senere går det både godt og dårlig med Guds folk, men i Daniels bok er alt gått galt, Jerusalem er i ruiner og Daniel selv er i fangenskap i Babylon.

- Gud henvender seg altså til Daniel når alt er gått galt for Israel, hva er det Daniel får høre?

   

 
-
Både på nært hold i Babylon og gjennom profetier får han se at Gud ikke er død eller fraværende, men griper inn. De som ser ut til å bli undertrykt og nesten tilintetgjort, men som tror på Gud, er de som blir reddet, både i Babylon og i profetiene om hvordan alt vil ende til slutt.

- Men hvilken autoritet har Bibelen for mennesker i vår tid?

- N. T. Wright gir følgende tankeeksperiment: La oss si at man fant et uferdig manuskript til et skuespill av Shakespeare. Da ville man sannsynligvis komme fram til at kvaliteten på dette verket er så godt at man bestemte seg for å gjøre det ferdig. En gruppe forfattere og skuespillere ville kanskje utgjøre et produksjonsteam, og i denne prosessen ville de første fire kapitlene ha enorm autoritet med tanke på hvordan det femte kapitlet skulle se ut.  Bibelen slutter jo på en måte ca. år 100 e. Kr. Men vi har valgt å bli en del av fortellingen. Vi er på en måte med i produksjonsteamet som er med å skriver historie. Men ikke en hvilken som helst historie. Det er Bibelens historie vi har gått inn i og derfor har Bibelen enorm autoritet. Det er veldig logisk. Og særlig spennende er de profetiske avsnittene som kanskje gir noen konkrete holdepunkter for hvordan vi skal leve i endetiden. Det er vi som er skuespillerne, men Gud er fortsatt regissøren, og sammen med ham kan vi være med på å fullføre fortellingen om Guds frelse, selv om ikke alt er ferdigskrevet ennå.

 
   
       
       
       
 

Copyright © Babylonkoden – Syvendedags Adventistsamfunnet, Norge