Følg med på
LifeStyleTV
høsten 2006!

 

 
Hjem
Kursinformasjon
TV-pastoren
Kursforfatteren
Studiegruppene
LifeStyleTV
Påmelding
Se plakaten
Nytt kurs
 
 
 
Koden er løst!

   Løsningen på wordokuen.
 
   
  
Nedenfor finner du løsningen på wordokuen.

Spørsmålet var hvem som egentlig står bak "Babylonkoden". Svaret finner men i diagonalen fra øverste venstre hjørne og ned mot høyre. De tre første bokstavene er: G-U-D.

Det er altså Gud selv som sitter med koden, eller nøkkelen, til å løse menneskene fra problemene de opplever i Babylon. Gud ga koden til Daniel for flere hundre år siden, og vi kan i dag studere disse profetiene og se hvordan det meste er gått i oppfyllelse. Men det gjenstår noe som ennå ikke er oppfylt, og det finner vi svaret i brevkurset om Daniels bok hos Norsk Bibelinstitutt.

 

   
 

G

A

 L

D

I

N

Q

E

E

U

I

A

N

Q

D

L

G

Q

N

D

G

E

L

I

U

A

I

E

A

D

L

N

Q

G

U

U

D

G

Q

A

E

L

N

I

N

L

Q

I

G

U

A

E

D

A

Q

E

L

U

D

G

I

N

L

G

U

N

I

E

D

Q

D

I

N

E

Q

G

U

A

L

                    ADEGILNQU

 
   
  De tre første som løste wordokuen på riktig måte, og rapporterte at svaret var "Gud", fikk tilsendt sitt bokønske!    
       
       
 

Copyright © Babylonkoden – Syvendedags Adventistsamfunnet, Norge